Ledarskap - Förändring - Utveckling - Resultat

Tjänster

Vi erbjuder konsulttjänster och rådgivning för att skapa resultat i företag och organisationer. Att åstadkomma resultat är det viktiga. Resultat i form av t ex tillväxt, förbättrad lönsamhet, effektivare processer eller förändrad organisation. Formerna för uppdragen kan variera. Det kan vara ett längre interimsuppdrag men också avgränsade uppdrag i form av förstudier, analyser, projekt, upphandlingar, förändringsledning, mentorskap och coachning. Vi kan ta på oss uppdrag att leda strategiskt arbete som att etablera affärsplaner. Vi använder beprövade och vedertagna metoder i vårt arbete.

Uppdragen formas efter de behov ni har och fokuserar alltid på de effektmål ni vill uppnå.

Värderingar

Vi drivs av våra värderingar och våra ledord är Resultat, Samverkan, Öppenhet, Respekt och Service

Det betyder att vi är resultatorienterade och brinner för kvalitet och service. Vi jobbar alltid i ett öppet och prestigelöst klimat där vi respekterar varandra och är övertygade om att samarbete och samverkan förbättrar möjligheten till framgång.

Bakgrund

Anders Forsman har +20 års erfarenhet av att leda större och mindre organisationer.  Såväl strategiskt som operativt. Anders hararbetat med försäljning (B2B) och marknadsföring, kundrelationer, avtalshantering, förhandling, personal, drift av it-tjänster och tjänsteutveckling.  

Anders har genomfört större strukturella förändringar, infört kvalitetsstyrning med tillhörande processer och system. Han har vidare etablerat nya organisationer omfattande processer, verktyg, mål, mätning och uppföljning. Anders har också erfarenhet av styrelsearbete såväl som medlem som styrelseordförande. Anders har ett helhetsperspektiv på ledarskap, organisation och förändring. Han har en god analytisk förmåga, och vana att kommunicera på såväl svenska som engelska i tal och i skrift. Anders brinner för service och kvalitet och sätter alltid kunden i centrum. Anders är en lagspelare som tror på människors inneboende kraft och förmåga. 

 
 

"Ingenting är omöjligt.

Det omöjliga tar bara längre tid"

–Winston Churchill

© Copyright Lefura 2018