Ledarskap - Förändring - Utveckling - Resultat

Vill du få till en dialog hur vi kan samarbeta för framgångsrik utveckling kan du använda följande kontaktvägar;

Anders Forsman

Lefura ledarskap AB

Adress; Bergsgatan 21A, 852 36 Sundsvall

Mobiltelefon; +46 70 851 33 22

Epost; anders.forsman@lefura.se

Linkedin; www.linkedin.com/in/andersforsman

 
 

"If you want to walk fast, walk alone.

If you want to walk far, walk with others"

–Afrikansk proverb

© Copyright Lefura 2018